Wyszukaj Szkolenie

standardy malopolskie logo

Jednym z najwżniejszych punktów naszej oferty i działań statutowych naszej placówki jest procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli. Dyrektorze! Chcesz wprowadzić zmianę i nie wiesz jak przez nią przeprowadzić Radę Pedagogiczną? Nauczycielu! Widzisz potrzebę zmiany w jakości pracy Twojej szkoły? Zadzwoń i zapytaj naszych specjalistów jak to zrobić, tel. 660 721 999.

Na czym polega procesowe wspomaganie? Oto kilka jego ważnych cech i zalet:

1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz system informacji pedagogicznej zapewniany przez biblioteki pedagogiczne, całościowo oddziałuje się na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony, wieloaspektowy system (organizację);

2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej ani nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki. Podstawą wspomagania jest ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wspomagania;

3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność szkolną, diagnoza potrzeb przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły bądź placówki;

4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form pomocy, na rzecz długofalowych działań, które polegają na wspieraniu szkoły w diagnozie potrzeb, planowaniu działań, wprowadzaniu zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i opracowywaniu wniosków do dalszej pracy.

5. Ponadto w procesie wspomagania powinno się uwzględniać efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Klamrą, która spina wytyczne nowego systemu wspomagania, jest zalecenie wykorzystania w procesie doskonalenia nauczycieli potencjału różnych instytucji – placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Aby model ten przyniósł szkole wymierne rezultaty, konieczna jest współpraca dyrekcji, nauczycieli, instytucji wspomagania, ekspertów zewnętrznych, a także rodziców, uczniów.

(JAK WSPOMAGAĆ PRACĘ SZKOŁY? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania, Zeszyt 1, ORE; https://www.ore.edu.pl/wspomaganie-pracy-szkol-i-przedszkoli/4469-poradniki)

Zobacz w czym możemy Ci pomóc!
Zaangażowaliśmy się w akcję dni uczenia się dorosłych https://edurosli.pl/. To seria bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kompetencje. Zapraszamy do sekcji "Szkolenia bezpłatne". Jeśli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, konfliktem,  trudnym klientem, być bardziej efektywnym liderem lub rozwinąć swoją kreatywność, to właśnie u nas czeka na Ciebie miejsce! (tylko 15 osób na jednym szkoleniu). Szkolenia w Zatorze, Lipowej/k. Żywca i Tarnowie. Kliknij i zobacz w czym możemy Ci pomóc - i to BEZPŁATNIE! Szukaj szkoleń o nazwie Rozwiń Skrzydła: http://lektikon.edu.pl/szkolenia/szkolenia-bezplatne