Wyszukaj Szkolenie

standardy malopolskie logo

Zapraszamy do korzystania z bazy linków, plików i materiałów multimedialnych, które polecamy uczestnikom naszych szkoleń, a także wszystkim zainteresowanym nauczycielom. W tym artykule znajdują się również linki do naszych autorskich opracowań. Miłej lektury!
 • Sir Ken Robinson (2006) - Szkoły zabijają kreatywność... cz.1 ; cz.2 
  Czy szkoła zabija w nas kreatywność?
 • Alicja Kapcia, Jak w szkole kształtować kompetencje kluczowe uczniów? (www.oskko.edu.pl)
  W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel potrzebuje szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych, koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowanie się do takich zmian.
 • Anna Jurewicz, Kompetencje kluczowe w edukacji. (www.ore.edu.pl)
  Osiem kompetencji kluczowych stanowi połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne; 4. kompetencje informatyczne; 5. umiejętność uczenia się; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 8. świadomość i ekspresja kulturalna. 
 • Joanna Apanasewicz, Scratch w nowej odsłonie (edunews.pl)
  Wraz z nowym rokiem nadchodzi wiele zmian, jedne są dobre, inne mniej korzystne. Zmiana, o której chcę Wam dziś powiedzieć, jest najlepsza! To chyba jeden z bardziej ekscytujących dni w ostatnim czasie na jaki czekałam. Dlaczego? Przeczytajcie sami!
 • Bereś A., Awantura o neurony lustrzane
  ciekawy wywiad z profesorem Gregory Hickokiem, neurobiologiem, autorem książki "Mit neuronów lustrzanych". Wywiad ukazał się w Tygodniku Powszechnym. Prof. Gregory Hickok, neurolingwista: Nigdy nie wątpiłem, że neurony lustrzane istnieją. Ale większość uczonych i popularyzatorów przypisuje im funkcje, których pełnić nie mogą.
 • Rosenberg M., Porozumienie bez przemocy
  książka o komunikacji językiem serca. Polecamy w komunikacji z uczniami, rodzicami, a także pomiędzy nauczycielami. Ten rodzaj komunikacji jest przydatny również przy rozwiązywaniu konfliktów.
 • Świergosz Radosław, Udzielanie informacji zwrotnej
  przydatne, autorskie opracowanie modeli i warunków informacji zwrotnej, które można wykorzystać w relacjach z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
 • Świergosz Radosław, Idziak Grzegorz, Dynamika grupy szkoleniowej
  Każda grupa, także grupa szkoleniowa, żyje wg pewnego cyklu, który przebiega w kilku fazach. Fazy te nie przechodzą najczęściej płynnie jedna w drugą i trudno jest najczęściej wychwycić ich początek i koniec. Niekiedy etapy życia grupy występują w innej kolejności, powracają, nakładają się na siebie. Jednak ich uświadomienie sobie pomaga lepiej przygotować program szkolenia, który będzie uwzględniał te fazy. Pozwoli także lepiej przygotować się trenerowi i uniknąć frustracji i poczucia zagrożenia w czasie prowadzenia zajęć oraz pozwoli na adekwatne reagowanie na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu grupy szkoleniowej.
 • Świergosz Rdosław, Waleczko Tomasz, Komunikacja interpersonalna. Porozumienie Bez Przemocy
  Każda osoba ma swój własny styl komunikowania się, który pozwala zarówno wtapiać się w otoczenie, jak i odróżniać się od innych. Problemy związane z porozumiewaniem się bardzo często płyną z różnicy stylów i samego procesu komunikacji, a nie z różnic o charakterze merytorycznym. Jak łatwo można się przekonać, łatwiej można się porozumieć z ludźmi o podobnych stylach. Ważną rolę w codziennym komunikowaniu się, odgrywa styl dojrzały komunikacji, objawiający się „mówieniem wprost" – otwarcie o własnych odczuciach i bez naruszania godności własnej oraz godności innych. Styl komunikacji może mieć również charakter zakłócający. Nieumiejętne komunikowanie się odbija się negatywnie na jakości relacji. Mówimy wówczas o komunikacji dysfunkcyjnej.
 • Świergosz Radosław, Waleczko Tomasz, Podstawy neuropedagogiki. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela. Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących
  Coraz większą popularność w ostatnim czasie osiągają tzw. neuronauki. Mówi się o neurolingwistycznym programowaniu (NLP), neuroinformatyce, neurobiologii, neurodydaktyce i neuropedagogice. Naukowcy też coraz częściej pochylają się nad naszą przeszłością ewolucyjną, gdyż wiele mechanizmów, które decydują o naszym zachowaniu, powstało kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Ponieważ współczesna nauka pozwala badać te mechanizmy, toteż wnioski z tych badań mają swoje zastosowanie w edukacji. Niniejsze opracowanie dotyczy głównie podstaw neuropedagogiki, jednak ze względu na swoją użyteczność pojawią się tutaj elementy neurodydaktyki, czy dydaktyki ewolucyjnej.
 • Świergosz Radosław, Budowanie wizerunku
  Które momenty z wystąpienia czy spotkania pamięta się najlepiej? Przypominając sobie jakiś wykład, czy prelekcję albo po prostu rozmowę, którą odbyliśmy z kimś wczoraj, pamiętamy na ogół początek i koniec. Zwłaszcza, jeśli to była osoba, którą wtedy poznaliśmy. Pamięć ta dotyczy nie tyle faktów, informacji słownych, co wrażenia, jakie wywarł na nas prelegent, czy rozmówca. Jest to tzw. efekt halo, czyli po prostu pierwsze wrażenie. Jeśli dana osoba rozpoczęła kontakt z audytorium od uśmiechu i anegdoty, może być odebrana przez nas jako sympatyczna i życzliwa. Jeśli prelegent był spięty, zestresowany; miał zaciśnięte usta i pięści – zostanie prawdopodobnie odebrany jako osoba wyniosła, arogant. Jak widzimy, taka ocena może mocno mijać się z prawdą, jednak pierwsze wrażenie jest na tyle sugestywne, że utrwala się w głowach rozmówców i ciężko je później zmienić..
 • Waleczko Tomasz, Porozumiewanie się
  Na styku Twojej osoby i grupy znajduje się to co najistotniejsze dla działania. Powstaje relacja, wzajemne oddziaływanie. Jej charakter będzie wpływał na tempo i skuteczność projektu. Warto zatem często zerkać w lustro naszych relacji z innymi i upewniać się, że relacja służy współpracy i odkrywaniu nowych zasobów grup i jednostek.
Zobacz w czym możemy Ci pomóc!
Zaangażowaliśmy się w akcję dni uczenia się dorosłych https://edurosli.pl/. To seria bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kompetencje. Zapraszamy do sekcji "Szkolenia bezpłatne". Jeśli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, konfliktem,  trudnym klientem, być bardziej efektywnym liderem lub rozwinąć swoją kreatywność, to właśnie u nas czeka na Ciebie miejsce! (tylko 15 osób na jednym szkoleniu). Szkolenia w Zatorze, Lipowej/k. Żywca i Tarnowie. Kliknij i zobacz w czym możemy Ci pomóc - i to BEZPŁATNIE! Szukaj szkoleń o nazwie Rozwiń Skrzydła: http://lektikon.edu.pl/szkolenia/szkolenia-bezplatne