Kadrę Placówki stanowi wyspecjalizowane grono ekspertów, posiadających uprawnienia pedagogiczne i duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zarządczej w szkole, a także eksperci niebędący nauczycielami, specjalizujący się w specyficznych, konkretnych dziedzinach (np. I pomoc przedmedyczna, RODO w szkole itp.). Wszyscy eksperci Placówki dbają o wysoką jakość szkoleń, którą stanowią zarówno wiedza merytoryczna i doświadczenie w dziedzinie, którą się zajmują, jak i kompetencje do pracy z osobami dorosłymi (tzw. umiejętności miękkie). Nadzór nad jakością realizowanych form doskonalenia sprawuje dyrektor placówki oraz powołana w 2016 roku Rada Programowa, której głównym celem jest przygotowywanie oferty dostosowanej do potrzeb szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, będących odbiorcami realizowanych szkoleń. Rada programowa zajmuje się wszystkimi kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi, stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego zapotrzebowania na szkolenia dla oświaty. Poprzez pracę zespołową, w którą włączają się również wszyscy specjaliści i inni trenerzy, placówka analizuje wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, a także efektywność swoich działań (ewaluacja wewnętrzna). Instytut Nauki Lektikon działa na zasadach organizacji uczącej się, co przejawia się nieustanną analizą, monitorowaniem, planowaniem i ewaluowaniem działań poszczególnych osób w placówce, a także całego zespołu.

Poniżej przedstawiamy sylwetki kilku osób, stanowiących część zespołu. Instytucje zamawiające szkolenie są uprzednio informowane kto z ramienia Placówki będzie prowadził szkolenie. Na wydelegowanie danej osoby wpływ mają przede wsyzstkim kwalifikacje i kompetencje, stosowne do danego tematu. Więcej o tym w zakładce "Organizacja szkoleń".

Portfolio Item
Radosław Świergosz
Portfolio Item
Krzysztof Ciurej
Portfolio Item
Anna Ryszka
Portfolio Item
Krystian Sroka

Szanowni Państwo!
Jest nam niezmiernie miło poinformować Was, że Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon uzyskała akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w prawie oświatowym. Tym samym zamknęliśmy drogę otwartą w 2017 roku, kiedy zawnioskowaliśmy o ewaluację zewnętrzną naszej placówki i w kwietniu 2017 roku spełniliśmy wymagania Państwa na poziomie wysokim. Akredytacja została przyznana na okres 5 lat (sprawdź - wykaz akredytowanych placówek na stronie MKO). Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy i skorzystania z oferty naszej placówki. Szczegóły tutaj (link)!