Kadrę Placówki stanowi wyspecjalizowane grono ekspertów, posiadających uprawnienia pedagogiczne i duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zarządczej w szkole, a także eksperci niebędący nauczycielami, specjalizujący się w specyficznych, konkretnych dziedzinach (np. I pomoc przedmedyczna, RODO w szkole itp.). Wszyscy eksperci Placówki dbają o wysoką jakość szkoleń, którą stanowią zarówno wiedza merytoryczna i doświadczenie w dziedzinie, którą się zajmują, jak i kompetencje do pracy z osobami dorosłymi (tzw. umiejętności miękkie). Nadzór nad jakością realizowanych form doskonalenia sprawuje dyrektor placówki oraz powołana w 2016 roku Rada Programowa, której głównym celem jest przygotowywanie oferty dostosowanej do potrzeb szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, będących odbiorcami realizowanych szkoleń. Rada programowa zajmuje się wszystkimi kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi, stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego zapotrzebowania na szkolenia dla oświaty. Poprzez pracę zespołową, w którą włączają się również wszyscy specjaliści i inni trenerzy, placówka analizuje wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, a także efektywność swoich działań (ewaluacja wewnętrzna). Instytut Nauki Lektikon działa na zasadach organizacji uczącej się, co przejawia się nieustanną analizą, monitorowaniem, planowaniem i ewaluowaniem działań poszczególnych osób w placówce, a także całego zespołu.

Poniżej przedstawiamy sylwetki kilku osób, stanowiących część zespołu. Instytucje zamawiające szkolenie są uprzednio informowane kto z ramienia Placówki będzie prowadził szkolenie. Na wydelegowanie danej osoby wpływ mają przede wsyzstkim kwalifikacje i kompetencje, stosowne do danego tematu. Więcej o tym w zakładce "Organizacja szkoleń".

Portfolio Item
Radosław Świergosz
Portfolio Item
Krzysztof Ciurej
Portfolio Item
Anna Ryszka
Portfolio Item
Krystian Sroka

Zobacz w czym możemy Ci pomóc!
Zaangażowaliśmy się w akcję dni uczenia się dorosłych https://edurosli.pl/. To seria bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kompetencje. Zapraszamy do sekcji "Szkolenia bezpłatne". Jeśli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, konfliktem,  trudnym klientem, być bardziej efektywnym liderem lub rozwinąć swoją kreatywność, to właśnie u nas czeka na Ciebie miejsce! (tylko 15 osób na jednym szkoleniu). Szkolenia w Zatorze, Lipowej/k. Żywca i Tarnowie. Kliknij i zobacz w czym możemy Ci pomóc - i to BEZPŁATNIE! Szukaj szkoleń o nazwie Rozwiń Skrzydła: http://lektikon.edu.pl/szkolenia/szkolenia-bezplatne